За Нас

Велам Гео ЕТ Велам Гео - Александър Влъчков е с предмет на дейност сондиране, геоложки, хидро-геоложки и инженеро-геоложки проучвания.
Стартирахме дейността си през 1991 година като фирма Велам, а през 1999 година фирмата беше преобразувана във Велам Гео.
През цялото това време ръководител е сондажният инженер Александър Влъчков.
Във фирмата работят високо - квалифицирани специалисти - сондажни инженери и геолози.
Велам Гео разполага с пет сондажни екипа, необходимото сондажно оборудване и транспортни средства, обезпечаващи дейността й.

Велам Гео

Авторско право:

Целия текст в тази интернет страница е авторски и защитени по смисъла на ЗАПСП. Никой няма право да възпроизвежда и разпространява по какъвто и да било начин и под каквато и да било форма съдържанието на този сайт без изричното съгласие на ЕТ Велам Гео - Александър Влъчков.

Велам Гео

Етикети:

геоложки проучвания, хидро-геоложки проучвания, инженеро-геоложки проучвания, сондиране, геолози, сондажни инженери, машини, пилоти, кладенци

Връзка с Велам Гео

Връзка с Нас

Адрес:София, кв. Враждебна,
ул. 16-та №1;
Тел.: 02/945 64 03;
Мобилен: 0888732764;
E-mail:office@velamgeo.com