Велам Гео разполага с пет сондажни екипа, необходимото сондажно оборудване и транспортни средства, обезпечаващи дейността й.

При нас можете да получите следните услуги:

- Геоложки проучвания за целите на строителството, проучване за свлачища, проучване на пътища, полезни изкопаеми и други;
- Хидро-геоложки проучвания;
- Водоснабдителни сондажи;
- Укрепване с отливни пилоти;
- Възстановяване на сондажни кладенци;
- Пускане в експлоатация на сондажи;
- Термопомпени сондажи;
- Сондажи със специално предназначение;
- Направа на пиезометри за екологични и други цели;
- Геоложки доклади;
- Сондиране и пробиване;
- Инженеро-геоложки проучвания;